O TAEKWONDU

Tekvondo je borilačka veština koja vodi poreklo iz drevne Koreje. U slobodnom prevodu TAEKWONDO (“TAE” – skociti i udariti nogom, “KWON” – šaka, “DO” – put, umeće, veština) znači umeće borenja nogama i rukama. Međutim, tekvondo je mnogo više od obične fizičke borilačke veštine. To je sistem treninga tela i uma u kome je naglasak stavljen na razvijanje moralnog karaktera.

Tekvondo je nastao kombinovanjem različitih borilačkih stilova koji su tokom proteklih 2000 godina postojali u Koreji, kao i u nekim zemljama koje je okružuju (Kina, Japan itd.).

Najstariji podaci o tekvondou datiraju od oko 50 godina pre nove ere. U to vreme Koreja je bila podeljena na tri kraljevstva: Silla, koje je osnovano u Kyongju ravnici 57. god. pre nove ere, Koguryo, koje se nalazilo u dolini reke Yalu, osnovano 37. god. pre nove ere, i Baek Ye, koje se nalazilo u jugo-zapadnom delu korejskog poluostrva, osnovano 18. godine pre nove ere.

Sve tri kraljevine imale su ratničke grupe, slične samurajima u Japanu. Te grupe su u osnovi svojih borilačkih umeća imale raličite oblike borilačkih veština, preteča tekvondoa. Najizrazitija od tih veština bila je Tae kyon koja se javlja u kraljevini Koguryo, ali koju razvijaju i šire širom Koreje Hwarang ratnici Silla kraljevine koji ujedno i osnivaju Vojnu akademiju Hwarang do. U toj Akademiji su pored Tae kyon-a izučavali i istoriju, filozofiju, etiku, muziku, vojnu taktiku i jos mnoge stvari. Sve do 1909. god. Tae kyon je menjala namene (od borilačke veštine do sportske i rekreativne aktivnosti i obrnuto) i imena (u Soobac)

Godine 1909. Japanci su okopirali Koreju. Okupacija je trajala 36 god. i za to vreme, da bi kontrolisali korejski patriotizam, Japanci zabranjuju vežbanje svih borilačkih veština, korišćenje korejskog jezika, pa čak spaljuju i sve knjige napisane u Koreji. U tom periodu borilačke veštine trenirale su se u tajnosti zbog čega je postojalo više varijanti Tae kyon-a.

Po oslobođenju Koreje 1945. god. otvorene su mnoge škole u Koreji, među kojima je prva bila škola Kwan, osnovana u Yong Chun-u, u Seulu. Svaka od tih škola je tvrdila da podučava tredicionalnu korejku borilačku veštinu, ali su sve naglašavale različite aspekte Tae kyon-a. To je prouzrokovalo pojavu različitih imena veština u svakoj školi. Na zajedničkom zasedanju glavnih majstora, istoričara i naučnika 11.04.1955. godine, došlo je do ujedinjenja najrazvijenijih stilova borenja u jedan jedinstven pod imenom Tae soo do. Dve godine kasnije ime je ponovo promenjeno, ovog puta u TAEKWONDO. Naziv je prdložio general Choi Hong Hi koji se I smatra začetnikom modernog tekvondoa, a koji je još 1946. god. uveo tekvondo u obuku vojnih jedinica korejskih oružanih snaga.

Neslaganje između različitih škola koje se nisu ujedinile nastavljeno je do 14. septembra 1961. godine kada je zvaničnim dekretom novih vojnih vlasti naređeno ujedinjenje u jednu organizaciju pod nazivom Korejska tekvondo asocijacija (KTA), sa generalom Choi Hong Hi-jem na svom čelu.

U martu 1966. god. General Choi osnovao je Internacionalnu tekvondo federaciju (ITF) i postao njen predsednik. Kasnije se povukao sa mesta predsednika KTA I otišao u Kanadu u grad Montreal. Za novog predsednika KTA postavljen je Young Wun Kim. Pošto je smatrao da je Koreja postajbina tekvondoa I da bi sedište svetske tekvondo organizacije moralo biti u njoj, prekinuo je veze KTA sa ITF-om i 28. maja 1973. god. osnovao Svetsku tekvondo federaciju (WTF). Te godine održano je prvo Svetsko prvenstvo u tekvondou u Seulu.

Na prvom sastanku WTF-a Un Yong Kim je izabran za njenog predsednika. WTF je jedina zvanična organizacija priznata od strane vlade Republike Koreje kao međunarodno upravljačko telo za tekvondo. Svetska tekvondo federacija mnogo je doprinela standardizovanju pravila sportskih borbi i organizovanju svetskih takmičenja.

Posle drugog Svetskog prvenstva u tekvondou održanog 1975. god. WTF postaje član Generalne asocijacije internacionalnih sportskih federacija (GAISF), a 1980. na zasedanju u Moskvi je priznat i od Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK). Kao demonstracioni sport pojavio se na OI u Seulu 1988. god. i u Barseloni 1992. godine.

Na OI u Sidneju 2000. god. tekvondo je postao zvanični olimpijski sport.

Od nastanka savremenog tekvondoa 11. aprila 1955. god. njegov razvoj bio je veoma brz. Danas više od 30 miliona ljudi trenira tekvondo u preko 156 zemalja širom sveta.